Έργα

Η εταιρεία Sensor Security διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο των συστημάτων και των υπηρεσιών ασφαλείας, έχοντας να επιδείξει πλούσιο έργο στον τομέα αυτό. Συγκεκριμένα, έχουμε αναλάβει τη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε πολλά και σημαντικά έργα, μεταξύ των οποίων η Διώρυγα της Κορίνθου και η φύλαξη πολλών μεγάλων τεχνικών έργων. Επίσης, αναλαμβάνουμε ειδικές φυλάξεις πάσης φύσεως (επαγγελματικών εγκαταστάσεων, τραπεζών, εκδηλώσεων κ.λπ.) με στατικούς φύλακες και περιπολικό όχημα.

SENSOR Security