Ανιχνευτής επιτάχυνσης PARADOX GS250

Ανιχνευτής προστασίας χρηματοκιβωτίων PARADOX 950
Ανιχνευτής προστασίας χρηματοκιβωτίων PARADOX 950
30 Μαρτίου, 2016
Εξωτερικός Ανιχνευτής Υγρασίας -Winland HA III
Εξωτερικός Ανιχνευτής Υγρασίας Αέρος – Winland HA III
30 Μαρτίου, 2016
Ανιχνευτής επιτάχυνσης PARADOX GS250

Ανιχνευτής επιτάχυνσης PARADOX GS250

    Ανίχνευση επιτάχυνσης προστατευόμενου αντικειμένου σε τρεις άξονες (X, Y και Z άξονας).
    Ρυθμιζόμενη ευαισθησία:

    • Μικρή απότομη κίνηση (Υψηλή ασφάλεια) = 1 to 3 seconds.
    • Μεγάλη κίνηση (Κανονική ασφάλεια) = 3 to 5 seconds.
    • Έλεγχος χαμηλής τάσης μπαταρίας.