Ανιχνευτής Φυσικού Αερίου Wizmart NB 983 NG, LP, CO

Ανιχνευτής-Πλημμύρας-ΤΑΝΕ-ΤΝ-WS-1
Ανιχνευτής-Πλημμύρας-ΤΑΝΕ-ΤΝ-WS-1
30 Μαρτίου, 2016
Ανιχνευτής-Θερμοκρασίας-Hockiki-DFJ-AE3
Ειδικός Ανιχνευτής Θερμοκρασιας – Hockiki DFJ-AE3
30 Μαρτίου, 2016
Ειδικός-ανιχνευτής-Wizmart-NB 983-NG-LP-CO

Ειδικός-ανιχνευτής-Wizmart-NB 983-NG-LP-CO

  • Ιαπωνικός ανιχνευτής, φυσικού αερίου ΝPG, προπανίου LPG και μονοξειδίου CO.
  • Προηγμένη ψηφιακή ανίχνευση με τη χρήση αλγορίθμων.
  • Κομψός χαμηλού προφίλ σχεδιασμός του ανιχνευτή.
  • Ανθεκτική κεφαλή αισθητήρα, δεν υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης.
  • Εγγυημένη ποιότητα και πιστότητα.
  • Εύκολος έλεγχος καλής λειτουργίας του ανιχνευτή με μαγνήτη.