ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ Hochiki SLRE3

Εσωτερικός ανιχνευτής φλόγας Hochiki DRD-E
Εσωτερικός ανιχνευτής φλόγας Hochiki DRD-E
31 Μαρτίου, 2016
PARADOX Fighter Κεντρική μονάδα κατάσβεσης - πυρανίχνευσης
Μονάδα Πυρανίχνευσης – PARADOX FIGHTER
31 Μαρτίου, 2016
Ανιχνευτής καπνού Hochiki SLR3

Ανιχνευτής καπνού Hochiki SLR3

Η υψηλής απόδοσης αποσπώμενη θαλάμη ανίχνευσης του φωτοηλεκτρικού ανιχνευτή καπνού SLR-E3 περιλαμβάνει ένα LED και μία φωτοδίοδο. Είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε το φως του LED υπό κανονικές συνθήκες να μην φτάνει στη φωτοδίοδο. Όταν τα σωματίδια του καπνού εισέλθουν στη θαλάμη, το φως αντανακλάται και κάποιο ποσοστό φτάνει στη φωτοδίοδο. Αυτό μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό σήμα, το οποίο στη συνέχεια ενεργοποιεί τον ανιχνευτή. Η θαλάμη εύκολα αφαιρείται για να καθαριστεί, είναι δε έτσι σχεδιασμένη, ώστε, ενώ επιτρέπει την είσοδο του καπνού, απαγορεύει την είσοδο του φωτός.