Εσωτερικός ανιχνευτής φλόγας Hochiki DRD-E

Θήκη λήψης δείγματος αέρος SBD2 για ανιχνευτή καπνού
Θήκη λήψης δείγματος αέρος SBD2 για ανιχνευτή καπνού
31 Μαρτίου, 2016
Ανιχνευτής καπνού Hochiki SLR3
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ Hochiki SLRE3
31 Μαρτίου, 2016
Εσωτερικός ανιχνευτής φλόγας Hochiki DRD-E

Εσωτερικός ανιχνευτής φλόγας Hochiki DRD-E

Το μοντέλο DRD-E ανιχνεύει την παρουσία φλόγας σε εσωτερικούς χώρους. Η ζώνη ανίχνευσης είναι 90ο κωνική με εμβέλεια έως και 25 μέτρα.