Εσωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX PET DG75

Εσωτερικός ανιχνευτής κίνησης οροφής PARADOX PARADOME DG466
Εσωτερικός ανιχνευτής κίνησης οροφής PARADOX PARADOME DG466
30 Μαρτίου, 2016
Εσωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX PRO 476
30 Μαρτίου, 2016
Εσωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX PET DG75

Εσωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX PET DG75

  • Εξαιρετικά αξιόπιστο χωρίς ψεύτικους συναγερμούς
  • Δύο διπλά συμμετρικά πυροευαίσθητα στοιχεία (patent).
  • Ιδανικό για χώρους με ζώα (απόρριψη ζώου) μέχρι 40 Kg.
  • Ψηφιακή διπλή συμμετρική ανίχνευση.
  • Αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης θερμοκρασίας.
  • Ψηφιακό φίλτρο απόρριψης ψευδοσυναγερμών με ρυθμιζόμενη ευαισθησία.
  • Κάλυψη «επιπέδου», 11 x 11 (m) 90 μοίρες.