Χειρισμός Συναγερμού μέσω Διαδικτύου – PARADOX IP150

Συσκευή Εκτόξευσης Ομίχλης Ασφαλείας BANDIT 240DB
Συσκευή Εκτόξευσης Ομίχλης Ασφαλείας BANDIT 240DB
30 Μαρτίου, 2016
PARADOX V Εξωτερική σειρήνα με flash, αυτοτροφοδοτούμενη με εσωτερική θωράκιση
PARADOX V Εξωτερική σειρήνα με flash, αυτοτροφοδοτούμενη με εσωτερική θωράκιση
30 Μαρτίου, 2016
Συσκευή Εκτόξευσης Ομίχλης Ασφαλείας BANDIT 240DB

Συσκευή Εκτόξευσης Ομίχλης Ασφαλείας BANDIT 240DB

  • On Line σύνδεση του συστήματος ασφαλείας με το Κέντρο Επιχειρήσεων.
  • Τεστ επικοινωνίας ανά 25 δευτερόλεπτα.
  • Υποστηρίζει το πρωτόκολλο SSL για ασφαλή αποστολή email. Το πρωτόκολλο SSL χρησιμοποιείται για κρυπτογράφηση πληροφοριών μέσω διαδικτύου.
  • Υποστηρίζει HTTPS για μεγαλύτερη ασφάλεια.
  • Δύο ενσωματωμένες I/O που ελέγχονται μέσω web interface και γίνεται αποστολή email με την ενεργοποίησή τους.
  • Καταγραφή συμβάντων. Εμφανίζει τα τελευταία 64 συμβάντα.
  • Διαδικτυακή αποστολή συμβάντων στον GPRS/IP δέκτη IPR512
  • Ελέγχει και απεικονίζει το κέντρο συναγερμού μέσω δικτύου IP.
  • Έχει πρόσβαση στο σύστημα συναγερμού με τη χρήση των προγραμμάτων NEware ή Babyware ή Winload μέσω Internet.
  • Λήψη ειδοποίησης συμβάντων συναγερμού του συστήματος μέσω email.
  • Ανεξάρτητη όπλιση/αφόπλιση των υποσυστημάτων (partitions) μέσω προγράμματος περιήγησης (web browser).
  • Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των καταστάσεων των ζωνών και των υποσυστημάτων (π.χ. ανοικτή/κλειστή ζώνη, όπλιση/αφόπλιση, προβλήματα και συμβάντα συναγερμού) μέσω προγράμματος περιήγησης (web browser).
  • Δυναμική ΙΡ διεύθυνση μέσω του ParadoxMyHome.
  • Καταναλώνει πολύ μικρό εύρος ζώνης.
  • Υποστηριζόμενη γλώσσα: Αγγλικά.