Ειδικός Ανιχνευτής PARADOX GLASSTREK

Ανιχνευτής-Θερμοκρασίας-Hockiki-DFJ-AE3
Ειδικός Ανιχνευτής Θερμοκρασιας – Hockiki DFJ-AE3
30 Μαρτίου, 2016
Μπάρες-πολλαπλών-υπερύθρων-Hesa
Μπάρες υπέρυθρων Δεσμών HESA Ιταλίας
30 Μαρτίου, 2016
Ανιχνευτής θραύσης υαλοπινάκων PARADOX GLASSTREK

Ανιχνευτής θραύσης υαλοπινάκων PARADOX GLASSTREK

  • Συμβατικός ανιχνευτής θραύσεως υαλοπινάκων.
  • Πλήρης ανάλυση φάσματος ακουστικών και χαμηλών συχνοτήτων ήχων.
  • 7 φίλτρα συχνοτήτων, ενίσχυση κέρδους και εκτίμηση διακύμανσης συχνότητας.
  • Ανάλυση πρόσκρουσης και δόνησης κύματος.
  • Υψηλή προστασία από σήματα RFI και EMI.
  • Ρύθμιση ευαισθησίας: κάλυψη 9m σε υψηλή ευαισθησία, 4.5m σε χαμηλή ευαισθησία.