Ειδικός Ανιχνευτής Θερμοκρασιας – Hockiki DFJ-AE3

Ειδικός-ανιχνευτής-Wizmart-NB 983-NG-LP-CO
Ανιχνευτής Φυσικού Αερίου Wizmart NB 983 NG, LP, CO
30 Μαρτίου, 2016
Ανιχνευτής θραύσης υαλοπινάκων PARADOX GLASSTREK
Ειδικός Ανιχνευτής PARADOX GLASSTREK
30 Μαρτίου, 2016
Ανιχνευτής-Θερμοκρασίας-Hockiki-DFJ-AE3

Ανιχνευτής-Θερμοκρασίας-Hockiki-DFJ-AE3

  • Ο ανιχνευτής DCD-AE3 της Hochiki είναι ανιχνευτής θερμοκρασίας με ανώτατο όριο ενεργοποίησης τους 60°C και 90°C.
  • Παρέχει ακριβή γραμμική ανίχνευση και μέτρηση της θερμοκρασίας του χώρου.
  • Εάν η θερμοκρασία φτάσει τους 60°C ή 90°C, ο ανιχνευτής ενεργοποιείται.
  • Δύο ενσωματωμένα LED για την οπτική αναγνώριση 360° γύρω από τον ανιχνευτή.