Μονάδα αναφοράς ορόφων CA-Α482

CDVI PROMI500 Αυτόνομος καρταναγνώστης εξωτερικού χώρου
CDVI STAND ALONE Καρταναγνώστης εξωτερικού χώρου PROMI500
31 Μαρτίου, 2016
Μονάδα ελεγχου ανελκυστήρα CA- A480
Μονάδα ελέγχου ανελκυστήρα CDVI
31 Μαρτίου, 2016
Μονάδα αναφοράς ορόφων ανελκυστήρα CA-A482

Μονάδα αναφοράς ορόφων ανελκυστήρα CA-A482

Το module CAA482P έχει 16 εισόδους επιλογής ορόφων, μία για κάθε ένα ρελέ του controller ελέγχου ανελκυστήρα. Με την παρουσίαση μιας έγκυρης κάρτας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνον ένα όροφο. Από τη στιγμή που επιλεγεί ο όροφος, όλα τα άλλα πλήκτρα του ανελκυστήρα απενεργοποιούνται. Ο / η χρήστης πρέπει να ξαναπεράσει την κάρτα, προκειμένου να επιλέξει κάποιον άλλο όροφο. Κάθε παρουσίαση κάρτας και επιλογή ορόφου καταγράφεται από το σύστημα.