Μονάδα Πυρανίχνευσης – PARADOX MATRIX

PARADOX Fighter Κεντρική μονάδα κατάσβεσης - πυρανίχνευσης
Μονάδα Πυρανίχνευσης – PARADOX FIGHTER
31 Μαρτίου, 2016
Ειδικό Σύστημα Ανίχνευσης – PARADOX NVX80
Ειδικό Σύστημα Ανίχνευσης – PARADOX NVX80
30 Μαρτίου, 2016
PARADOX Matrix Κεντρική μονάδα πυρανίχνευσης

PARADOX Matrix Κεντρική μονάδα πυρανίχνευσης

  Γενικά Χαρακτηριστικά:

  • 4 – 24 Ζώνες σύνδεσης ανιχνευτών ή κομβίων αναγγελίας φωτιάς.
  • Γενική έξοδος συναγερμού και προβλήματος.
  • Ανίχνευση και σηματοδότηση προβλήματος σε περίπτωση γείωσης οποιουδήποτε καλωδίου (earth fault).
  • Κλειδοδιακόπτης τριών θέσεων για την επιλογή επιπέδου πρόσβασης 1 & 2 και εντολή εκκένωσης χώρου.
  • Φωτιζόμενα πλήκτρα για Reset, Silence, Test και απομόνωση ζωνών με απεικόνιση όλων των καταστάσεων του κέντρου από 14 LEDs.
  • Ηχητική ενημέρωση για τις καταστάσεις συναγερμού και προβλήματος.
  • Δυνατότητα ελέγχου ανιχνευτών και απομόνωσης ζωνών από το πληκτρολόγιο στην πρόσοψη του κέντρου.
  • Δυνατότητα επιβεβαίωσης συναγερμού από ζώνη – ζώνες (intellizone).
  • Συνεργάζεται με όλους τους γνωστούς ανιχνευτές της αγοράς.
  • Δυνατότητα λειτουργίας εγκατάλειψης χώρου αυτομάτως, από συναγερμό σε ζώνη ή χειροκίνητα, με τη χρήση κλειδιού.
  • Συνεργάζεται με όλους τους γνωστούς ανιχνευτές της αγοράς.
  • Καταγραφή των συμβάντων στην εσωτερική μνήμη του κέντρου με ημερομηνία και ώρα του συμβάντος.
  • Έλεγχος και σηματοδότηση προβλήματος σε διακοπή κύριας τροφοδοσίας, πτώση μπαταρίας – κατεστραμμένη μπαταρία
  • Πιστοποιήσεις: EC με Αριθμό Πιστοποίησης 00223/101/1/2010 και CPD με Αριθμό Πιστοποίησης 1293-CPD-0185 με πλήρη συμβατότητα στην οδηγία ΕΝ54 Part 2 και 4 του 1998.
  • Δυνατότητα απεικόνισης των λειτουργιών του κέντρου από PC με τη χρήση των RS-232 και TCP/IP modules.
  • Λογισμικό ViewMatrix για την απεικόνιση των λειτουργιών του κέντρου από PC σε πραγματικό χρόνο.