Μονάδα Πυρανίχνευσης – PARADOX MATRIX

PARADOX Fighter Κεντρική μονάδα κατάσβεσης - πυρανίχνευσης
Μονάδα Πυρανίχνευσης – PARADOX FIGHTER
31 Μαρτίου, 2016
Ειδικό Σύστημα Ανίχνευσης – PARADOX NVX80
Ειδικό Σύστημα Ανίχνευσης – PARADOX NVX80
30 Μαρτίου, 2016
PARADOX Matrix Κεντρική μονάδα πυρανίχνευσης

PARADOX Matrix Κεντρική μονάδα πυρανίχνευσης

Γενικά Χαρακτηριστικά:

 • 4 – 24 Ζώνες σύνδεσης ανιχνευτών ή κομβίων αναγγελίας φωτιάς.
 • Γενική έξοδος συναγερμού και προβλήματος.
 • Ανίχνευση και σηματοδότηση προβλήματος σε περίπτωση γείωσης οποιουδήποτε καλωδίου (earth fault).
 • Κλειδοδιακόπτης τριών θέσεων για την επιλογή επιπέδου πρόσβασης 1 & 2 και εντολή εκκένωσης χώρου.
 • Φωτιζόμενα πλήκτρα για Reset, Silence, Test και απομόνωση ζωνών με απεικόνιση όλων των καταστάσεων του κέντρου από 14 LEDs.
 • Ηχητική ενημέρωση για τις καταστάσεις συναγερμού και προβλήματος.
 • Δυνατότητα ελέγχου ανιχνευτών και απομόνωσης ζωνών από το πληκτρολόγιο στην πρόσοψη του κέντρου.
 • Δυνατότητα επιβεβαίωσης συναγερμού από ζώνη – ζώνες (intellizone).
 • Συνεργάζεται με όλους τους γνωστούς ανιχνευτές της αγοράς.
 • Δυνατότητα λειτουργίας εγκατάλειψης χώρου αυτομάτως, από συναγερμό σε ζώνη ή χειροκίνητα, με τη χρήση κλειδιού.
 • Συνεργάζεται με όλους τους γνωστούς ανιχνευτές της αγοράς.
 • Καταγραφή των συμβάντων στην εσωτερική μνήμη του κέντρου με ημερομηνία και ώρα του συμβάντος.
 • Έλεγχος και σηματοδότηση προβλήματος σε διακοπή κύριας τροφοδοσίας, πτώση μπαταρίας – κατεστραμμένη μπαταρία
 • Πιστοποιήσεις: EC με Αριθμό Πιστοποίησης 00223/101/1/2010 και CPD με Αριθμό Πιστοποίησης 1293-CPD-0185 με πλήρη συμβατότητα στην οδηγία ΕΝ54 Part 2 και 4 του 1998.
 • Δυνατότητα απεικόνισης των λειτουργιών του κέντρου από PC με τη χρήση των RS-232 και TCP/IP modules.
 • Λογισμικό ViewMatrix για την απεικόνιση των λειτουργιών του κέντρου από PC σε πραγματικό χρόνο.