Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης OPTEX VX402

Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης τύπου κουρτίνας OUTGATE
Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης τύπου κουρτίνας OUTGATE SIMA Ιταλίας
30 Μαρτίου, 2016
Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX NV780
Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX NV780
30 Μαρτίου, 2016
Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης OPTEX VX402

Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης OPTEX VX402

  • Υπέρυθρος εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης, κάλυψη τύπου «επιπέδου».
  • Δύο πυροηλεκτρικά στοιχεία ανίχνευσης.
  • Εμβέλεια 12μ., γωνία 90ο με 14 ζώνες ανίχνευσης.
  • Ρυθμιζόμενη εμβέλεια, αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας.
  • Λειτουργεία από –20ο έως +50ο.
  • Ρύθμιση λειτουργίας Ημέρα – Νύχτα.
  • Παγίδευση παραβίασης συσκευής.
Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης OPTEX VX402