Εσωτερικός Ανιχνευτής PARADOX 460 PARADOOR

Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX DG 85
Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX DG 85 Καναδά
30 Μαρτίου, 2016
Εσωτερικός ανιχνευτής κίνησης οροφής PARADOX PARADOME DG466
Εσωτερικός ανιχνευτής κίνησης οροφής PARADOX PARADOME DG466
30 Μαρτίου, 2016
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARADOX 460 PARADOOR

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARADOX 460 PARADOOR

 • Κατακόρυφος ανιχνευτής, κάλυψη «κουρτίνα».
 • Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης, Access Control, όπως επίσης και σε συστήματα ασφαλείας ή ανοίγματος θυρών.
 • Αυτόματο παλμικό σύστημα.
 • Υψηλή προστασία από MFI και RFI με μεταλλική θωράκιση.
 • Αυτόματη προσαρμογή στην θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 • Διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο.
 • Ρυθμιζόμενος χρόνος διάρκειας συναγερμού.
 • Διακόπτης tamper.
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -10° έως +50°C.
 • Κάλυψη σε εφαρμογή access control 2m x 1.5m.
 • Σε σύστημα ασφαλείας 6m x 4.5m.