Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX DG 85 Καναδά

Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX NV780
Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX NV780
30 Μαρτίου, 2016
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARADOX 460 PARADOOR
Εσωτερικός Ανιχνευτής PARADOX 460 PARADOOR
30 Μαρτίου, 2016
Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX DG 85

Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX DG 85

  • Διπλός ψηφιακός υπέρυθρος ανιχνευτής, κάλυψη τύπου «επιπέδου».
  • Εμβέλεια 12μ., γωνία 90ο με 14 ζώνες ανίχνευσης.
  • Πραγματική λειτουργία Pet (απόρριψη ζώου), μέχρι 40kg.
  • Υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες από -35°C έως 50°C.
  • Εξαιρετικά αξιόπιστος σε απόρριψη ψεύτικων συναγερμών.
  • Διπλό οπτικό φίλτρο και προστασία των φακών από UV ακτινοβολία.
  • Ρύθμιση ευαισθησίας σε πολλά επίπεδα.
  • Παγίδευση παραβίασης συσκευής.
Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX DG 85
Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης PARADOX DG 85