Θήκη λήψης δείγματος αέρος SBD2 για ανιχνευτή καπνού

Βιομηχανικός ανιχνευτής φλόγας Hochiki IFD-E
Βιομηχανικός ανιχνευτής φλόγας Hochiki IFD-E
31 Μαρτίου, 2016
Εσωτερικός ανιχνευτής φλόγας Hochiki DRD-E
Εσωτερικός ανιχνευτής φλόγας Hochiki DRD-E
31 Μαρτίου, 2016
Θήκη λήψης δείγματος αέρος SBD2 για ανιχνευτή καπνού

Θήκη λήψης δείγματος αέρος SBD2 για ανιχνευτή καπνού