Βιομηχανικός ανιχνευτής φλόγας Hochiki IFD-E

Βάση-κάμερας
Βάση κάμερας
31 Μαρτίου, 2016
Θήκη λήψης δείγματος αέρος SBD2 για ανιχνευτή καπνού
Θήκη λήψης δείγματος αέρος SBD2 για ανιχνευτή καπνού
31 Μαρτίου, 2016
Βιομηχανικός ανιχνευτής φλόγας Hochiki IFD-E

Βιομηχανικός ανιχνευτής φλόγας Hochiki IFD-E

Ανιχνεύει ορατό πυκνό καπνό. Μπορεί και καλύπτει μεγάλες ευθείες και, έτσι, κρίνεται ιδανικός για μεγάλους βιομηχανικούς χώρους και επαγγελματικούς χώρους.