ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ

 • Κατακόρυφος ανιχνευτής, κάλυψη «κουρτίνα».
 • Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης, Access Control, όπως επίσης και σε συστήματα ασφαλείας ή ανοίγματος θυρών.
 • Αυτόματο παλμικό σύστημα.
 • Υψηλή προστασία από MFI και RFI με μεταλλική θωράκιση.
 • Αυτόματη προσαρμογή στην θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 • Διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο.
 • Ρυθμιζόμενος χρόνος διάρκειας συναγερμού.
 • Διακόπτης tamper.
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -10° έως +50°C.
 • Κάλυψη σε εφαρμογή access control 2m x 1.5m.
 • Σε σύστημα ασφαλείας 6m x 4.5m.