ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Η πλακέτα επέκτασης 8 ζωνών επεκτείνει τον αριθμό των ζωνών της μονάδας συναγερμού. Τοποθετείται σε οποιαδήποτε κεντρική μονάδα της Paradox, μία η και περισσότερες. Μπορεί να τοποθετηθεί απομακρυσμένα, ακόμα και σε αποστάσεις έως και 2,5 χιλιόμετρα με την βοήθεια του ενισχυτή HUB2, όπου εκεί τοπικά δημιουργεί έναν υποσταθμό συναγερμού.