ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Δίνοντας τον προσωπικό μυστικό σας κωδικό, μπορείτε να οπλίζετε ή να αφοπλίζετε το σύστημα συναγερμού σας. Ακόμα, τα ενδεικτικά led ή η οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD που διαθέτει σάς δείχνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν το σύστημα συναγερμού σας, όπως κατάσταση οπλισμού, παροχή ρεύματος, μνήμες συναγερμών, προβλήματα κ.λπ.

Στα πληκτρολόγια αφής μπορούν να εμφανίζονται και σχέδια ή κατόψεις ορόφων. Διαθέτουν, επίσης, υποδοχή κάρτας μνήμης SD για «ανέβασμα» φωτογραφιών, εσωτερικό θερμόμετρο και υποδοχή για εξωτερικό θερμόμετρο.

Από το πληκτρολόγιο, επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το συναγερμό σας σε περίπτωση προσωπικής απειλής, ανάγκη ιατρικής βοήθειας και φωτιά. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σταλούν και τα ανάλογα σήματα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων μας για βοήθεια, εάν διαθέτετε την υπηρεσία αυτή.