Συστήματα πυρανίχνευσης

Ανιχνεύει ορατό πυκνό καπνό. Μπορεί και καλύπτει μεγάλες ευθείες και, έτσι, κρίνεται ιδανικός για μεγάλους βιομηχανικούς χώρους και επαγγελματικούς χώρους.