ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με την πάροδο των χρόνων, οι κακοποιοί γίνονται και πιο «έξυπνοι» και πιο έμπειροι στην παράκαμψη και παραβίαση συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας. Γι’ αυτό, λοιπόν, κατασκευαστές και σχεδιαστές συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας προσπαθούν να είναι πάντα «ένα βήμα μπροστά». Η αγορά σήμερα έχει να επιδείξει συσκευές και υπηρεσίες υψηλής ασφάλειας.