ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ανιχνευτές ειδικού τύπου. Ο ανιχνευτής θραύσης υαλοπινάκων είναι ιδανική συσκευή για την προφύλαξη υαλοπινάκων, βιτρινών. Ανιχνεύει τον ήχο της προσπάθειας θραύσης, τη θραύση ή ακόμα και τη χάραξη και ενεργοποιεί το σύστημα συναγερμού. Ο ανιχνευτής θερμοκρασίας, στους 60 η 90 βαθμούς Κελσίου, μπορεί και ανιχνεύει την άνοδο ή την πτώση προεπιλεγμένου ορίου θερμοκρασίας, λόγω πυρκαγιάς, σε χώρους όπου δεν μπορεί να τοποθετηθεί ανιχνευτής καπνού, εξαιτίας ελαττωματικής λειτουργίας μηχανημάτων ψύξης ή θέρμανσης ή από άλλη σχετική αιτία. Πολλές φορές, το αόρατο είναι και το πιο επικίνδυνο. Οι ανιχνευτές αερίων, όπως μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, φυσικό αέριο, μονοξείδιο κ.ά. αντιμετωπίζουν με επιτυχία αυτούς κινδύνους. Απαραίτητοι, σε όλους τους χώρους όπου χρησιμοποιούνται τέτοια αέρια και υπάρχει κίνδυνος διαρροής, δηλητηρίασης, έκρηξης. Ο ανιχνευτής υγρασίας είναι ιδανικός σε οποιονδήποτε χώρο μας ενδιαφέρει η αύξηση του επιπέδου υγρασίας, όπως σε υπόγειους χώρους, χώρους ψύξης, θερμοκήπια, συσκευαστήρια φρούτων, λαχανικών κ.λπ. Η πλημμύρα από εισροή όμβριων υδάτων, σπάσιμο παροχής νερού ή διαρροή αποχέτευσης, συχνό φαινόμενο καταστροφών, μπορεί να ελεγχθεί, εάν κάποιος χώρος διαθέτει ανιχνευτή πλημμύρας συνδεδεμένο σε σύστημα συναγερμού. Τελευταία λέξη στην τεχνολογία ανίχνευσης είναι ο ανιχνευτής επιτάχυνσης. Μπορεί και παγιδεύει οποιοδήποτε αντικείμενο, του οποίου και ελέγχει την ταχύτητα μετακίνησης στους τρεις άξονες Χ – Υ- Ζ. Τα χρηματοκιβώτια, ένας από τους πρώτους στόχους διαρρηκτών, μπορούν να οπλίζονται με το δικό τους ανιχνευτή, ο οποίος θα τα προστατέψει από ενέργειες διάρρηξής τους

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

Τοποθετείται σε όλα τα πιθανά για παραβίαση ανοιγόμενα σημεία, όπως πόρτες, παράθυρα, παντζούρια, ρολά, σήτες κ.λπ. Σας προστατεύει κατά τη διάρκεια παραμονή σας εντός του φυλασσόμενου χώρου και λειτουργεί ως προ-συναγερμός, όταν στο χώρο δεν υπάρχουν άτομα. Με την ενεργοποίησή της, στέλνεται σήμα στην κεντρική μονάδα συναγερμού για την παραβίαση και από ποια ζώνη. Υπάρχουν μαγνητικές επαφές απλές εξωτερικές, χωνευτές και αλουμινίου βαρέος τύπου για ειδικές εφαρμογές, όπως αυλόπορτες, βιομηχανικά ρολά κ.λπ. Διατίθενται επίσης και σε τρεις χρωματισμούς, λευκές, γκρι και καφέ.