ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Υπάρχουν συσκευές οι οποίες, συνδεόμενες στην κεντρική μονάδα συναγερμού, στέλνουν τα σήματα μέσω κινητής τηλεφωνίας GSM και GPRS, μέσω internet και μέσω συχνοτήτων VHF – UHF. Το Κέντρο Λήψης Σημάτων της εταιρείας μας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει σήματα συναγερμού, με όποιον τρόπο και αν μεταδίδονται.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Συνδέεται σε όλες τις κεντρικές μονάδες συναγερμού και χρησιμεύει στον απομακρυσμένο χειρισμό του συναγερμού. Αυτό κρίνεται απαραίτητο όταν σε ένα φυλασσόμενο χώρο υπάρχει περιμετρική κάλυψη, όπου θα πρέπει να χειρίζεται κάποιος το σύστημα συναγερμού από μακριά. Χειριστήρια υπάρχουν με απλή (μονόδρομη) επικοινωνία, με αμφίδρομη και σε μορφή πληκτρολογίου.

Οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν είναι: ολικός οπλισμός, μερικός οπλισμός, πανικός και κάποιος αυτοματισμός, όπως ενεργοποίηση φωτισμού. Το χειριστήριο – πληκτρολόγιο ενεργεί ως πληκτρολόγιο. Στις αμφίδρομες εκδόσεις υπάρχει και μπουτόν ερώτησης για την κατάσταση του συστήματος (εάν είναι οπλισμένο ή όχι). Τα χειριστήρια είναι στεγανά και κατασκευασμένα από υλικά μεγάλης αντοχής, ώστε να αντέχουν στο χρόνο και στη χρήση.