ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η διασφάλιση της ποιότητας της μελέτης, της εγκατάστασης και της μετέπειτα τεχνικής υποστήριξης είναι τομείς εξαιρετικά σημαντικοί για τη Sensor Security. Η επαγγελματική σχεδίαση ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας ξεχωρίζει τη Sensor Security ως μία από τις αξιολογότερες εταιρείες του χώρου.

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανιχνεύοντας πλήρως τις ανάγκες του πελάτη, μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε απόλυτα. Ενημερωνόμαστε, σε καθημερινή βάση, για τα τελευταία νέα στην τεχνολογία της ασφάλειας. Η προσπάθεια να πληρώνει, πάντα, ο πελάτης μας ακριβώς αυτό που αγοράζει είναι συνεχής. Η σωστή επιλογή μηχανημάτων, αλλά και οι εναλλακτικές προτάσεις είναι πάντα διαθέσιμες, ώστε να καλύπτονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες ασφαλείας του πελάτη.

Σκοπός του μελετητή είναι να εντοπίζει τις ανάγκες του ίδιου, αλλά και του χώρου του και σε συνεργασία με αυτόν να επιλέγεται η βέλτιστη λύση ασφαλείας. Προτεραιότητα δίνουμε, επίσης, στο να επιλέγονται λύσεις όσο το δυνατόν απλές και κατανοητές, χωρίς μείωση του βαθμού ασφαλείας, ώστε ο πελάτης να μη χρειάζεται να είναι ειδικός για να λειτουργήσει το σύστημά του. Η λύση προσαρμόζεται πάντα στις ακριβείς ανάγκες, ώστε να αποφεύγονται αποτελέσματα ακριβά υπερ-ασφαλείας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εγκατάσταση ως δεύτερο βήμα για την ολοκλήρωση μίας λύσης ασφαλείας προϋποθέτει σωστή μελέτη, προσεκτική επιλογή μηχανημάτων, άριστο τεχνικό προσωπικό, άψογο συντονισμό και συνεργασία με τον πελάτη. Η Sensor Security διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο -με άδειες εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας- τεχνικό προσωπικό ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, ικανό να αντεπεξέλθει σε οποιουδήποτε είδους εγκατάσταση ασφαλείας. Η διοίκηση της εταιρείας φροντίζει για τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωσή του, ώστε να αποτελεί τον «πυλώνα» του τομέα των εγκαταστάσεων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης, υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των εργασιών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζονται οι προδιαγραφές εγκατάστασης για τη σωστή λειτουργία του όλου έργου. Στο τέλος των εργασιών και μετά από λεπτομερείς δοκιμές και ελέγχους, το σύστημα ασφαλείας παραδίδεται στον πελάτη μετά από επισταμένη εκπαίδευση στο χειρισμό. Φροντίδα της Sensor Security είναι ο πελάτης μας να αποκτήσει το σύστημα ασφαλείας που ταιριάζει, ακριβώς, στις πραγματικές του ανάγκες.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ένα από τα σπουδαιότερα θέματα μετά το πέρας οποιασδήποτε εγκατάστασης είναι αυτό της υποστήριξης. Εκεί φαίνεται και η σοβαρότητα μιας εταιρείας εγκαταστάσεων. Η ανάγκη ενός πελάτη για άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, ακόμα και σε ώρες και ημέρες εκτός υποχρεωτικού ωραρίου, είναι κάτι που η Sensor Security έχει αντιμετωπίσει με απόλυτη επιτυχία, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της. Στη διάθεση των πελατών μας υπάρχουν και λύσεις συντήρησης, οι οποίες καλύπτονται από Συμβόλαια Συντήρησης, τα οποία και προσαρμόζονται, απόλυτα, στην εκάστοτε περίπτωση συντήρησης. Με αυτά ο πελάτης έχει πλήρη και λεπτομερή εικόνα για τη συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας που διαθέτει, ώστε να είναι σίγουρος ότι αυτά θα είναι και σε πλήρη ετοιμότητα σε κάθε στιγμή που θα χρειασθεί.