ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες φυλάξεων υψηλών προδιαγραφών, με άμεση επέμβαση και τακτικές περιπολίες, για την απόλυτη προστασία κάθε χώρου.

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η Sensor Security διαθέτει επανδρωμένα περιπολικά οχήματα, που αναλαμβάνουν φυλάξεις περιπολίες, επεμβαίνοντας άμεσα σε περίπτωση συναγερμού. Από τη στιγμή που το Κέντρο Λήψης Σημάτων και Εικόνας της Εταιρείας μας λάβει σήμα συναγερμού, ενημερώνεται το πλήρωμα του περιπολικού για το ποιο είναι το αισθητήριο που έδωσε το συναγερμό και σε ποιο σημείο του προστατευόμενου χώρου βρίσκεται το αισθητήριο αυτό. Το όχημα περιπολίας χωρίς καμιά καθυστέρηση σπεύδει στον προστατευόμενο χώρο, ενεργοποιώντας τους φάρους. Φθάνοντας εκεί, το πλήρωμα ελέγχει με προσοχή για τυχόν διάρρηξη, κλοπή κ.τ.λ. και ενημερώνει τον Κεντρικό Σταθμό. Αυτός με τη σειρά του ενημερώνει τον πελάτη και τις αρμόδιες αρχές, αν αυτό χρειάζεται. Αφού βεβαιωθεί ότι ο χώρος είναι ασφαλής, το περιπολικό με το πλήρωμά του αποχωρεί.

Τα οχήματα της Άμεσης Επέμβασης είναι πλήρως εξοπλισμένα και επανδρωμένα με ένστολους φύλακες, με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προσωπικού security και καθοδηγούνται από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Sensor Security, μέσω ασυρμάτου VHF, διασφαλίζοντας την άριστη φύλαξη των χώρων σας. Κάθε όχημα της Άμεσης Επέμβασης είναι εξοπλισμένο με προηγμένο σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS).

ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ

Η Sensor Security αναλαμβάνει την επιτήρηση και φύλαξη -με επανδρωμένα περιπολικά οχήματα- σε σπίτια, κτίρια, εμπορικά κέντρα, εργοστάσια, οικοδομές και σε οποιεσδήποτε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς επίσης σε γειτονιές ή απομακρυσμένους οικισμούς και χωριά. Τα περιπολικά οχήματα είναι επανδρωμένα με ένστολους φύλακες, με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προσωπικού security, οι οποίοι βρίσκονται σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων.

Είναι εξοπλισμένα με περιστρεφόμενους φάρους, συσκευή ασυρμάτου V.H.F., χρώματα και διακριτικά της εταιρείας μας και είναι έτοιμα, ανά πασά στιγμή, για οποιαδήποτε αποστολή. Διαθέτουν σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS), για γρήγορη και αποτελεσματική κίνηση προς το σημείο επέμβασης.

Με το κλειστό κύκλωμα που είναι εγκατεστημένο πάνω σε αυτά καταγράφεται όλη η διαδρομή τους και η συμπεριφορά των οδηγών και των δραστών. Με αυτά τα οχήματα οι φύλακες περιπολούν στα σημεία που έχουμε συμφωνήσει και πραγματοποιούν άμεση επέμβαση στο χώρο σας σε περίπτωση ανάγκης, κατόπιν σχετικής οδηγίας από το Κεντρικό Σταθμό λήψης σημάτων συναγερμού.

Τα περιπολικά της Sensor Security εκτελούν διαρκείς περιπολίες από τις 22:00 έως τις 06:00, όλες τις ημέρες του έτους, διενεργώντας προληπτικούς ελέγχους με εναλλασσόμενο κάθε φορά δρομολόγιο, έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου. Διενεργούν εξωτερική έρευνα στον καλυπτόμενο χώρο, προς ανεύρεση ενδείξεων κινδύνου, διάρρηξης ή ζημιάς. Ενημερώνουν, άμεσα, τον Κεντρικό Σταθμό της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση εντοπισμού ενδείξεων.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η Sensor Security διαθέτει προσωπικό ασφαλείας άρτια εκπαιδευμένο, με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προσωπικού security από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να προστατεύει την κάθε περιουσία, καθώς επίσης και χώρους που εμπεριέχουν αντικείμενα αξίας, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα φωτοβολταϊκά πάρκα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα parking σκαφών κ.ά. Μπορούμε, επίσης, να καλύψουμε οποιαδήποτε εκδήλωση, συναυλία, αθλητική διοργάνωση, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του διοργανωτή. Το προσωπικό μας έχει μεγάλη εμπειρία και γνώσεις, προκειμένου να σας συμβουλεύσει για την καλύτερη δυνατή φύλαξη του χώρου σας.

Προτεραιότητα της εταιρείας, εκτός από την πλήρη φύλαξη του χώρου, είναι και ο αποτελεσματικός έλεγχος της κίνησης, η διευκόλυνση της πρόσβασης εργαζομένων και επισκεπτών και η διατήρηση της ομαλής ροής σε εισόδους και εξόδους.

Οι ανάγκες του χώρου σε ασφάλεια αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια από τη Sensor Security και το σχέδιο ασφάλειας που προτείνεται απαντά σε κάθε πιθανό σενάριο κινδύνου.

Το προσωπικό εκπαιδεύεται με βάση τις ανάγκες κάθε χώρου. Πολύ σημαντική θεωρείται η εξοικείωση με το περιβάλλον, αλλά και με τις δραστηριότητες του κάθε πελάτη.

Ο σχεδιασμός ασφάλειας καλύπτει:

  • την περιμετρική ασφάλεια
  • τον έλεγχο εισόδων
  • τον έλεγχο εσωτερικών χώρων
  • τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ασφάλειας (γενικότερα)

Το προσωπικό της εταιρείας μας εκπαιδεύεται, συνεχώς, στα παρακάτω:

 • Αντιμετώπιση καταστάσεων σε διαρρήξεις και ένοπλες ληστείες και τρόπος αντιμετώπισης των επίδοξων διαρρηκτών
 • Ανάλυση ρίσκου
 • Βασικές αρχές προσωπικής ασφάλειας
 • Αποφυγή συμπλοκής
 • Αναγνώριση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (ΑΕΜ)
 • Βασικές αρχές ελέγχου σε επιβάτες
 • Αποφυγή ρουτίνας εν ώρα εργασίας
 • Έλεγχοι εισόδων κτιρίων Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
 • Έλεγχοι για εκρηκτικά
 • Πρακτικές πρώτες βοήθειες
 • Άοπλες τεχνικές μάχης & τεχνικές αυτοάμυνας
 • Αποφυγή και πρόληψη επιθετικής συμπεριφοράς
 • Οργάνωση Ασφάλειας Κατοικίας VIP
 • Οργάνωση Ασφάλειας Χώρου Εργασίας
 • Χάραξη δρομολογίων και ευαίσθητων σημείων διαδρομής
 • Αρμοδιότητες και νομικό πλαίσιο αρμοδιότητας φυλάκων
 • Τρόποι αντιμετώπισης πυρκαγιών και πανικού πάνω σε συγκεκριμένο σχεδιασμό και σενάρια και χρήση πυροσβεστικών μέσων
 • Διαφύλαξη απορρήτων πληροφοριών
 • Διαβιβάσεις και κωδικοί επικοινωνίας ασυρμάτου
 • Χειρισμός σε σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα (Κάμερες – συστήματα ασφαλείας)
 • Φύλαξη υψηλών προσώπων V I P
 • Φύλαξη εκθέσεων και συναυλιών
 • Φύλαξη Ξενοδοχείων
 • Τακτικές Εισόδου και Εξόδου από όχημα
Σημείο ελέγχου αποθήκη
Σημείο ελέγχου αποθήκη
Σημείο ελέγχου επεξεργασία νερού
Σημείο ελέγχου επεξεργασία νερού
Σημείο ελέγχου λέβητας καύσης
Σημείο ελέγχου λέβητας καύσης